Huis2050 voor aanbieders


Vlijmen in het zonnetje.

Huis2050 is onafhankelijk. Onze drive is om een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van huizen in Nederland. Ons uitgangspunt is en blijft: eerst draagvlak bij de huurders en de woningcorporatie, dan pas een keuze voor een aanbieder.

Op de Dag van de Duurzaamheid Р10 oktober 2014 Рlegden we vast dat we nu ook voor Wocozon in de provincie Utrecht de coördinatie en communicatie mogen verzorgen bij energetische verduurzaming van huurwoningen.

Met Raedthuys en Huur-de-zon hebben we soortgelijke afspraken. De huurder krijgt meteen een lagere energierekening, de woningcorporatie hoeft niet zelf te investeren, het hele concept is omgeven met waarborgen en veelal is een lage rente op de lening gegarandeerd.

Op dit moment zijn er circa 6 aanbieders die in het Huis2050-concept passen. We zijn niet gebonden aan de genoemde drie.