Huis2050 voor gemeenten


Voor veel gemeenten is het onderwerp duurzaamheid nog steeds uitdagend. Het normale instrumentarium blijkt niet altijd te werken. Om als gemeente(bestuurder) effectief en efficiënt te kunnen zijn, bieden wij de volgende ondersteuning aan:

  • bij het mobiliseren van de lokale duurzaamheidskracht (inwoners, energiecoöperaties, maatschappelijke organisaties, woningcorporaties, lokale bedrijfsleven),
  • om een geloofwaardige voorbeeldfunctie van de gemeente te laten zien (gemeentelijke gebouwen, vervoersmanagement bestuurders en ambtenaren),
  • om participatief tot een gedragen duurzaamheidsvisie te komen (selectie van participanten en borgen betrokkenheid),
  • coaching van wethouder en ambtenaren met de portefeuillehouder Duurzaamheid.

Huis2050 voor gemeenten.Huis2050 kan snel en intensief ondersteuning verlenen, bijvoorbeeld:

  • in het beter benutten van de duurzaamheidskracht van energiecoöperaties, 
  • bij het maken van (energie)prestatieafspraken met woningcorporaties.

Wij kennen de politieke en ambtelijke wereld van binnen uit.