Vecht en Omstreken Breukelen


Opname van het dak van woningbouwvereniging Vecht en Omstreken in Breukelen

Opname voor de energetische dakrenovatie van het kantoor van woningbouwvereniging Vecht en Omstreken in Breukelen

Wij helpen woningcorporaties met het vinden van een realistische duurzaamheidsambitie. Zo ook in Breukelen. Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken heeft in Breukelen en Loenen ruim 2000 huurwoningen. Directeur-bestuurder Bert van Rossum is duidelijk in zijn duurzaamheidsambitie: “Wij willen op het gebied van duurzaamheid actief bezig zijn. Koploper zijn hoeft niet, maar zeer zeker wel een goede volger. Graag willen we inzicht in de mogelijkheden van thermische na-isolatie en de mogelijkheden om een dak voor zonnepanelen te optimaliseren en we willen weten welke PV-systemen en aanbieders op dit moment beschikbaar zijn. Om hiermee ervaring op te doen, gebruiken we het dak van ons eigen kantoorpand.”

Cock van der Kaaij van Huis2050 begeleidde dit project en maakte een selectie van aanbieders. Uiteindelijk is de tussenstap van zonnepanelen op het kantoordak overgeslagen en koos men ervoor om de huurwoningen verder energetisch aan te pakken. Vastgoedcoördinator Arnold Takens hierover: “Bij de mutatiewoningen, maar bijvoorbeeld ook bij regulier onderhoud, nemen we doordachte maatregelen om energiebesparing voor de huurders te realiseren. Bij voldoende draagvlak van huurders gaan we duurzame energieopwekking via zonnepanelen toestaan op onze huurwoningen. We letten daarbij zeker ook op het straatbeeld.

We merken dat we zeker bij kleine en middelgrote woningcorporaties een toegevoegde waarde hebben. Wellicht ook bij u?