Vereniging Huis2050


Vereniging: goed voor mens en milieu.

Vereniging: goed voor mens en milieu.

Op 14 juli 2015 is de Vereniging Huis2050 opgericht. Volgens de statuten zijn de verenigingsdoelen:

  • het bijdragen aan het realiseren van een energieneutrale Gebouwde Omgeving in het jaar 2050, voor onder andere de volgende doelgroepen:

1. bewoners van sociale huurwoningen,
2. eigenaren/bewoners van koopwoningen tot en met een waarde van € 170.000,-,
3. overige huur- en koopwoningen,
4. MKB-bedrijven.

  • preventie van energie-armoede,
  • het bevorderen van duurzaamheid in algemene zin.

De vereniging werkt aan deze doelen door:

  • relevante informatie te verzamelen en te delen,
  • voorbeeldprojecten op te zetten,
  • het onderhouden van fysieke en digitale communicatie met individuen/huurders/bewoners, maatschappelijke organisaties, overheden en marktpartijen,
  • alle andere wettige middelen die aan het doel van de vereniging bevorderlijk kunnen zijn, een en ander in de ruimste zin van het woord.

De bekostiging vindt plaats door een bijdrage vanuit de commerciële activiteiten van Huis2050 en door een jaarlijkse bijdrage uit gerealiseerde projecten.

Duurzame Huizenroute 2015

Duurzame Huizenroute 2015

Activiteiten die door de vereniging plaatsvinden:

  • openstellen van voorbeeldwoning (Passiefhuis Breukelen), o.a. door deelname aan de Duurzame Huizenroute,
  • communicatie over nut en noodzaak van energieneutrale woningen door organiseren van eigen energiecafé of deelname aan andermans energiecafé,
  • verzorgen van digitale nieuwsbrieven.