Huis2050 voor woningcorporaties


Afspraken decentrale energieopwekking voor de helft gehaald.

Afspraken decentrale energieopwekking voor de helft gehaald.

Aedes is één van de 40 organisaties die het SER-EnergieAkkoord tekenden op 6 september 2013. Nu – begin 2016 – blijkt dat de decentrale energieopwekking nog wel wat aandacht kan gebruiken, zoals de prestatiemeter hiernaast laat zien.

Huis2050 werkt hard aan ‘Zonnestroom-voor-huurders’. Het plaatsen van zonnepanelen levert groene stroom van eigen dak. Dit is zowel mogelijk als zelfstandige maatregel maar ook als aanvulling op isolatie/installatiemaatregelen; het vergt geen investering van de woningcorporaties; financiering, plaatsing en onderhoud zit bij een gerenommeerde aanbieder; via Huis2050 keuze uit meerdere aanbieders.

Wij komen in actie zodra een individuele huurder of huurderscommisie ons heeft gevonden, als een bestuurder of medewerker van een woningbouwcorporatie er van hoorde van een collega of koepelorganisatie (Aedes, Woonbond, enz), door een vraag vanuit de gemeente of provincie of als een aanbieder een kansrijke wijk ziet.

Zodra het bovenstaande zich voordoet, zoeken wij eerst contact met de woningcorporatie. Dit leidt meestal tot een gezamenlijke keuze van een kansrijke wijk met minimaal 100 grondgebonden woningen. Voorop staat steeds dat het project van onderop opgebouwd moet worden. Geen draagvlak, geen doorgang. Huis2050 zal er alles aan doen om de huurdersparticipatie te stimuleren. Bijvoorbeeld door het houden van straatinterviews om de eerste huurders te werven. Zie hier als voorbeeld. Free publicity via lokale media, mix van sociale media en papieren folders en het organiseren van informatieavonden horen er ook bij.

Cruciaal in onze aanpak is het vormen en begeleiden van een klankbordgroep met vertegenwoordigers van huurders, woningcorporatie en Huis2050. De klankbordgroepleden zijn de beste wijkambassadeurs voor ‘Zonnestroom-voor-huurders’. Zij verzamelen de intentieverklaringen die de basis vormen om aanbieders te selecteren en aan te schrijven. In de uiteindelijke keuze is de stem van de woningcorporatie medebepalend.

Voor al deze activiteiten hebben we ondersteunende materialen ontwikkeld, zoals flyers, criterialijsten om aanbieders te selecteren, perslijsten, fotomateriaal, website en digitale nieuwsbrieven. Wij werken niet met een draaiboek, maar leveren steeds maatwerk.

Kortom: tijd om ons uit te nodigen voor een vrijblijvend gesprek.  

Samen met woningbouwvereniging Vecht en Omstreken in Breukelen is dit concept getest en verbeterd.